Leden 2009

Diplomek pro ashley:)

31. ledna 2009 v 23:43 | Terka

Jane Greyová-Devítidenní královna

31. ledna 2009 v 23:35 | Terka
Jane Greyová (narozena 1537 - popravena 12. února 1554), známá také jako devítidenní královna, se měla provdat za anglického krále Eduarda VI., ale pod nátlakem ji provdali za Guilforda Dudleye, syna vévody z Northumberlandu. Byla možnou milenkou Thomase Seymoura. Jane byla vnučkou sestry Jindřicha VIII. Tudora Marie Tudorovny, jež se po krátkém manželství s francouzským králem provdala za Charlese Brandona, vévodu ze Suffolku.
Když Eduard VI. umíral, rozhodl se pro ustanovení Jane Greyové jako své nástupkyně. Důvodem bylo vypuštění silně katolické Marie z následovnictví - bylo totiž jasné, že by zvrátila protestantské změny provedené v průběhu 6 let Eduardovy vlády. Ačkoli by se tento problém nevztahoval na princeznu Alžbětu, 2. zákon o následovnictví ("2nd Act of Succession"), kterým Northumberlandova rada vysvětlovala své jednání, prohlašoval za levobočky nemající právo na trůn jak Marii, tak Alžbětu. Historikové se dodnes neshodují, jestli bylo ustanovení Jany Greyové rozhodnutím Eduarda, který nechtěl dopustit návrat katolicismu do země, nebo jestli se jednalo o výsledek Northumberlandova nátlaku, který se snažil vylepšit postavení sebe a své rodiny.
Po Eduardově smrti byla Jane prohlášena za královnu. Vládla jen 9 dní - Marie I. Tudorovna byla lidmi považována za právoplatnou královnu, a proto se byla schopná zbavit podpůrců vlády Jane Greyové. Jane okamžitě předala vládu Marii a požádala ji o milost, protože ke svému jednání byla donucena Eduardovou radou. Na rozdíl od Johna Dudleyho, který byl jako zrádce ztrestán na hrdle okamžitě, Jane Greyová se svým manželem byli popraveni až roku 1554. Po Wyattově povstání (reakce na plánovaný sňatek Marie s Filipem II.), kterého se zúčastnil i otec Jane, začali být považováni za politicky nebezpečné, a proto byli Marií popraveni.

Soubor:ExecutionJaneGrey.jpg
Poprava Jane Greyové

Marie I. Tudorovna

31. ledna 2009 v 23:33 | Terka
Marie I. Tudorovna, 1544
Marie I. Tudorovna zvaná též Marie Krvavá (angl. Bloody Mary) či Katolická (18. února 1516 - 17. listopadu 1558) byla anglickou a irskou královnou v letech 1553 - 1558, a provdanou královnou španělskou, neapolskou a sicilskou.

Manželky Jindřicha VIII.

31. ledna 2009 v 23:28 | Terka
Soubor:CatherineAragonPortrait.jpgKateřina Aragonská

Jindřich VII. Tudor

31. ledna 2009 v 23:24 | Terka
Jindřich VIII. (28. června 1491 Greenwich - 28. ledna 1547 Whitehall) byl v letech 1509-1547 druhým anglickým králem z rodu Tudorovců a zakladatelem, jakož i pánem anglikánské církve a od roku 1542 králem Irska. V letech 1535 - 1542 právními akty dokončil spojení Anglie a Walesu v jeden stát. Patřil k významným proponentům tudorovského absolutismu, obecně však proslul zejména svými sňatkovými peripetiemi.O Tudorovcích

31. ledna 2009 v 23:21 | Terka
Tudorovci, původně waleský rod Tewdur, připomínaný již ve 13. století, byli anglickou královskou dynastií od roku 1485 až do roku 1603. Tři hlavní panovníci dynastie, Jindřich VII., Jindřich VIII. a Alžběta I. se zasloužili o to, že se z boji rozvrácené Anglie stala renesanční mocnost, která v příštích staletích získá moc po celé planetě. Během vlády dynastie došlo k náboženské reformaci a byla vytvořena anglikánská církev (the Church of England).
Rod se odvíjel od Owena Tudora, velšského hraběte na dvoře anglického krále Jindřicha V. Owen Tudor se oženil s vdovou po králi Jindřichu V. , Kateřinou z Valois, a měl s ní pět dětí. Jejich nejstarší syn, Edmund Tudor, si vzal Margaretu Beaufort. Margareta byla potomkem Jana z Gauntu (John of Gaunt), zakladatele rodu Lancasterů. Margareta porodila ve věku 13 let syna, a to několik měsíců po manželově smrti. Toto dítě se po Válce dvou růží stalo anglickým panovníkem jako Jindřich VII. Tudor.

Queen Catherine

31. ledna 2009 v 23:17 | Terka↓Kopírujte s klikačkou↓

Cardinal Wolsey

31. ledna 2009 v 23:08 | Terka


↓Kopírujte s klikačkou↓

The Real Tudors

31. ledna 2009 v 23:06 | Terka
↓Kopírujte s klikačkou↓

Margaret Tudor

31. ledna 2009 v 22:59 | Terka

↓Kopírujte s klikačkou↓

Charles Brandon

31. ledna 2009 v 22:57 | Terka

↓Kopírujte s klikačkou↓

Anne Boleynová

31. ledna 2009 v 22:54 | Terka
↓Kopírujte s klikačkou↓